Wieprz nr 1

Obwód rybacki: RZEKI WIEPRZ - NR 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Wieprz na odcinku od jej źródeł do ujścia rzeki Świnka w miejscowości Bodaczów wraz z wodami jej dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka, z wyłączeniem odcinka w granicach Roztoczańskiego Parku Narodowego.
RZGW: Lublin
Gospodarz wody: PZW Zamość
Okres dzierżawy : 01.01.2005 r. - 31.12.2024 r.
Długość: 25 km (przybliżona)
Lokalizacja:lubelskie, zamojski
Więcej informacji: Wikipedia
Wschód słońca: 06:52 Zachód słońca: 16:31

Inne akweny tego dzierżawcy