Widawka nr 2

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki Widawka - Nr 2
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Widawka na odcinku od osi podłużnej mostu w miejscowości Zagrodniki na drodze gminnej Dubie - Zagrodniki do ujścia do rzeki Warta wraz z wodami jej dopływów na tym odcinku oraz stanowiące własność publiczną wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym lub uregulowanym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka albo jego dopływów, z wyłączeniem wód rzeki Grabia, na których ustanowiono odrębne obwody rybackie.
RZGW: Poznań
Gospodarz wody: PZW Sieradz
Okres dzierżawy : 20.12.2004 r. - 20.12.2024 r.
Długość: 57,69 km (przybliżona)
Lokalizacja:łódzkie, bełchatowski
Najbliższe miejscowości: Zelów Łask Sieradz
Wschód słońca: 04:25 Zachód słońca: 21:01

Inne akweny tego dzierżawcy