Wetlina

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki Solinka - nr 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Solinka na odcinku od jej źródeł do osi podłużnej mostu drogowego w miejscowości Bukowiec (przy ujściu potoku Kamienny) wraz z wodami dopływów na tym odcinku i wodami naturalnych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka z wyłączeniem wód znajdujących się w granicach Bieszczadzkiego Parku Narodowego.
RZGW: Rzeszów
Gospodarz wody: PZW Krosno
Okres dzierżawy : 01.01.2017 r. - 31.12.2026 r.
Długość: 24,54 km (przybliżona)
Lokalizacja:podkarpackie, leski
Najbliższe miejscowości: Ustrzyki Dolne Lesko
Więcej informacji: Wikipedia
Wschód słońca: 04:23 Zachód słońca: 20:35

Inne akweny tego dzierżawcy