Wełna nr 6

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki Wełna - Nr 6
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Wełna na odcinku od linii prostej przechodzącej przez punkty położone na lewym i prawym brzegu tej rzeki 100 m poniżej miejsca wypływu rzeki z Jeziora Żernickie do linii prostej prostopadłej do lewego brzegu rzeki Wełna przechodzącej przez punkt położony na zbiegu linii lewego brzegu rzeki Struga Gołaniecka z linią prawego brzegu rzeki Wełna wraz z wodami jej dopływów na tym odcinku, oraz stanowiące własność publiczną wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka albo jego dopływów.
RZGW: Poznań
Okres dzierżawy : 20.12.2004 r. - 20.12.2024 r.
Długość: 30,43 km (przybliżona)
Lokalizacja:wielkopolskie, wągrowiecki
Więcej informacji: Wikipedia
Wschód słońca: 06:53 Zachód słońca: 18:25

Inne akweny tego dzierżawcy