Wełmino Duże

Obwód rybacki: Obwód rybacki jeziora Wełmino Duże na cieku bez nazwy w zlewni kanału Santoczna - Nr 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody jezior Wełmino Duże i Wełminko wraz z wodami cieku bez nazwy łączącego te jeziora.
RZGW: Poznań
Dzierżawca: PZW Gorzów Wlkp.
Okres dzierżawy : 01.01.1999 r. - 31.12.2020 r.
Powierzchnia:
Linia brzegowa: 2,35 km (przybliżona)
Lokalizacja:lubuskie, gorzowski
Wschód słońca: 08:00 Zachód słońca: 15:44

Inne akweny tego dzierżawcy