Wełmino Duże

Obwód rybacki: Obwód rybacki jeziora Wełmino Duże na cieku bez nazwy w zlewni kanału Santoczna - Nr 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody jezior Wełmino Duże i Wełminko wraz z wodami cieku bez nazwy łączącego te jeziora.
RZGW: Bydgoszcz
Gospodarz wody: PZW Gorzów Wlkp.
Okres dzierżawy : 01.01.1999 r. - 31.12.2030 r.
Powierzchnia: 23,92 ha (przybliżona)
Linia brzegowa: 2,35 km (przybliżona)
Lokalizacja:lubuskie, gorzowski
Wschód słońca: 06:46 Zachód słońca: 18:54

Inne akweny tego dzierżawcy