Wąsawa

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki Drawa - Nr 3
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Drawa na odcinku od osi podłużnej mostu na drodze gminnej Budów - Głęboczek do linii prostej przechodzącej przez punkty położone na lewym i prawym brzegu tej rzeki 200 m powyżej miejsca wpływu rzeki do Jeziora Lubie wraz z wodami jej dopływów na tym odcinku.
RZGW: Bydgoszcz
Gospodarz wody: PZW Poznań
Okres dzierżawy : 01.08.2012 r. - 01.08.2032 r.
Długość: 4 km (przybliżona)
Lokalizacja:zachodniopomorskie, drawski
Wschód słońca: 07:54 Zachód słońca: 15:39

Inne akweny tego dzierżawcy