Warta nr 9

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki Warta - Nr 9
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Warta na odcinku od linii prostej prostopadłej do linii lewego brzegu rzeki Warta przechodzącej przez punkt położony na zbiegu linii lewego brzegu rzeki Smolnica z linią prawego brzegu rzeki Warta do linii prostej prostopadłej do linii lewego brzegu rzeki Warta przechodzącej przez punkt położony na zbiegu linii lewego brzegu dopływu z Jeziora Chojeńskie z linią prawego brzegu rzeki Warta wraz z wodami jej dopływów na tym odcinku oraz stanowiące własność publiczną wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym lub uregulowanym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka albo jego dopływów, z wyłączeniem wód odcinków dopływów, na których ustanowiono odrębne obwody rybackie.
RZGW: Poznań
Okres dzierżawy : 20.12.2004 r. - 20.12.2024 r.
Długość: 22,31 km (przybliżona)
Lokalizacja:wielkopolskie, szamotulski
Najbliższe miejscowości: Wronki Ostroróg Obrzycko Sieraków Wieleń
Więcej informacji: Wikipedia
Wschód słońca: 07:01 Zachód słońca: 18:25

Inne akweny tego dzierżawcy