Warta nr 6

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki Warta - Nr 6
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Warta na odcinku od linii prostej prostopadłej do linii prawego brzegu rzeki Warta przechodzącej przez punkt położony na zbiegu linii prawego brzegu rzeki Prosna z linią lewego brzegu rzeki Warta do osi podłużnej mostu w miejscowości Rogalinek na drodze wojewódzkiej Mosina - Kórnik wraz z wodami jej dopływów na tym odcinku oraz stanowiące własność publiczną wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym lub uregulowanym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka albo jego dopływów, z wyłączeniem wód dopływów lub ich odcinków, na których ustanowiono odrębne obwody rybackie.
RZGW: Poznań
Dzierżawca: PZW Poznań
Okres dzierżawy : 21.12.2004 r. - 21.12.2019 r.
Długość: 84,48 km (przybliżona)
Lokalizacja:wielkopolskie, śremski
Więcej informacji: Wikipedia
Wschód słońca: 07:14 Zachód słońca: 17:59

Inne akweny tego dzierżawcy