Warta nr 12

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki Warta - Nr 12
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Warta na odcinku od linii prostej prostopadłej do linii lewego brzegu rzeki Warta przechodzącej przez punkt położony na zbiegu linii lewego brzegu rzeki Noteć z linią prawego brzegu rzeki Warta do ujścia do rzeki Odra wraz z wodami jej dopływów na tym odcinku oraz stanowiące własność publiczną wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym lub uregulowanym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka albo jego dopływów, z wyłączeniem wód położonych w granicach Parku Narodowego Ujście Warty oraz wód odcinków dopływów, na których ustanowiono odrębne obwody rybackie.
RZGW: Poznań
Gospodarz wody: PZW Gorzów Wlkp.
Okres dzierżawy : 17.12.2004 r. - 17.12.2024 r.
Długość: 45,47 km (przybliżona)
Lokalizacja:lubuskie, gorzowski
Najbliższe miejscowości: Gorzów Wielkopolski Lubniewice Witnica
Więcej informacji: Wikipedia
Wschód słońca: 07:42 Zachód słońca: 16:42

Inne akweny tego dzierżawcy