Warta nr 10

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki Warta - Nr 10
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Warta na odcinku od linii prostej prostopadłej do linii lewego brzegu rzeki Warta przechodzącej przez punkt położony na zbiegu linii lewego brzegu dopływu z Jeziora Chojeńskie z linią prawego brzegu rzeki Warta do linii prostej prostopadłej do linii lewego brzegu rzeki Warta przechodzącej przez punkt położony na zbiegu linii lewego brzegu dopływu z Jeziora Barlińskie z linią prawego brzegu rzeki Warta wraz z wodami jej dopływów na tym odcinku oraz stanowiące własność publiczną wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym lub uregulowanym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka albo jego dopływów, z wyłączeniem wód odcinków dopływów, na których ustanowiono odrębne obwody rybackie.
RZGW: Poznań
Gospodarz wody: PZW Poznań
Okres dzierżawy : 22.12.2019 r. - 22.12.2039 r.
Długość: 16,41 km (przybliżona)
Lokalizacja:wielkopolskie, międzychodzki
Najbliższe miejscowości: Sieraków Międzychód Pniewy Drezdenko
Więcej informacji: Wikipedia
Wschód słońca: 06:58 Zachód słońca: 18:30

Inne akweny tego dzierżawcy