Warta nr 10

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki Warta - Nr 10
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Warta na odcinku od linii prostej prostopadłej do linii lewego brzegu rzeki Warta przechodzącej przez punkt położony na zbiegu linii lewego brzegu dopływu z Jeziora Chojeńskie z linią prawego brzegu rzeki Warta do linii prostej prostopadłej do linii lewego brzegu rzeki Warta przechodzącej przez punkt położony na zbiegu linii lewego brzegu dopływu z Jeziora Barlińskie z linią prawego brzegu rzeki Warta wraz z wodami jej dopływów na tym odcinku oraz stanowiące własność publiczną wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym lub uregulowanym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka albo jego dopływów, z wyłączeniem wód odcinków dopływów, na których ustanowiono odrębne obwody rybackie.
RZGW: Poznań
Dzierżawca: PZW Poznań
Okres dzierżawy : 21.12.2004 r. - 21.12.2019 r.
Długość: 16,41 km (przybliżona)
Lokalizacja:wielkopolskie, międzychodzki
Najbliższe miejscowości: Sieraków Międzychód Pniewy Drezdenko
Więcej informacji: Wikipedia
Wschód słońca: 07:57 Zachód słońca: 15:42

Inne akweny tego dzierżawcy