Warta nr 1

Obwód rybacki: Obwód rybacki zbiornika wodnego Poraj na rzece Warta - Nr 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody zbiornika wodnego Poraj, wody rzeki Warta na odcinku od jej źródeł do osi podłużnej mostu na drodze powiatowej Jastrząb - Poraj, wody dopływów tego zbiornika albo tego odcinka rzeki oraz stanowiące własność publiczną wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym lub uregulowanym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka albo jego dopływów, w tym wody zbiornika wodnego Zaborze na rzece Ordonka.
RZGW: Poznań
Gospodarz wody: PZW Częstochowa
Okres dzierżawy : 15.12.2004 r. - 15.12.2024 r.
Długość: 38,61 km (przybliżona)
Lokalizacja:śląskie, myszkowski
Najbliższe miejscowości: Myszków Żarki Koziegłowy Poręba Siewierz
Więcej informacji: Wikipedia
Wschód słońca: 06:15 Zachód słońca: 19:17

Inne akweny tego dzierżawcy