Warna

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki Wałsza nr 2
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody: rzeki Wałsza, cieku Struga Katławka (łączącego rzekę Drwęca Warmińska z rzeką Wałsza),rzeki Warna,oraz wody dopływów do tych wód,z wyłączeniem wód dopływu z jeziora Reszkowo..
RZGW: Gdańsk
Gospodarz wody: PZW Elbląg
Okres dzierżawy : 01.01.2005 r. - 31.12.2024 r.
Długość: 22 km (przybliżona)
Lokalizacja:warmińsko-mazurskie, braniewski
Najbliższe miejscowości: Pieniężno Orneta
Wschód słońca: 06:29 Zachód słońca: 18:32

Inne akweny tego dzierżawcy