Wąglanka-Miedzna (Miedzna Murowana)

Obwód rybacki: RZEKI DRZEWICZKA - NR 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody: a) rzeki Drzewiczka od jej źródeł do jej ujścia do rzeki Pilica, b) zbiornika Miedzna Murowana, c) zbiornika Drzewica, d) rzeki Wąglanka od jej źródeł do jej ujścia do rzeki Drzewiczka,wraz z wodami ich dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym dopływie lub odpływie do wód tych cieków.
RZGW: Warszawa
Gospodarz wody: PZW Piotrków Trybunalski
Okres dzierżawy : 01.01.2005 r. - 31.12.2019 r.
Powierzchnia:
Linia brzegowa: 7,36 km (przybliżona)
Lokalizacja:łódzkie, opoczyński
Najbliższe miejscowości: Opoczno Końskie Drzewica
Wschód słońca: 07:27 Zachód słońca: 15:33

Inne akweny tego dzierżawcy