Tywa

Obwód rybacki: rzeki Odra - nr 4
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody: 1) rzeka Odra Zachodnia na odcinku od osi jazu w miejscowości Widuchowa, leżącym w 704,1 km rzeki Odra do osi podłużnej mostu drogowego leżącego w 25,4 km rzeki Odra Zachodnia, w ciągu autostrady Szczecin - Kołbaskowo;2) rzeka Odra Wschodnia od jej początku, w miejscu rozdzielenia się rzeki Odra na rzeki Odra Wschodnia i Odra Zachodnia do osi podłużnej mostu drogowego leżącego w 728 km rzeki Odra, w ciągu autostrady Szczecin - Kołbaskowo;3) rzeka Tywa na odcinku od jej ujścia do rzeki Odra do osi podłużnej mostu drogowego Gryfino - Chojna, wraz z kanałem zimnym i ciepłym Elektrociepłowni Dolna Odra;4) kanały położone między odcinkami rzek Odra Zachodnia i Odra Wschodnia, wyznaczonymi osią jazu w miejscowości Widuchowa i osią podłużną autostrady Szczecin - Kołbaskowo wraz z Jeziorem Rybackie
RZGW: Szczecin
Okres dzierżawy : 10.04.2019 r. - 10.04.2029 r.
Długość: 1,48 km (przybliżona)
Lokalizacja:zachodniopomorskie, gryfiński
Najbliższe miejscowości: Gryfino
Więcej informacji: Wikipedia
Wschód słońca: 04:41 Zachód słońca: 21:16

Inne akweny tego dzierżawcy