Tuchełka (Tuchółka)

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki Kicz w zlewni rzeki Brda
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Kicz od źródeł do jej ujścia do rzeki Brda oraz wody jezior: Głęboczek, Żalno, Tuchełka (Tuchółka), Kęsowo oraz wody dopływów do tych wód.
RZGW: Gdańsk
Okres dzierżawy : 01.06.1993 r. - 01.06.2023 r.
Powierzchnia: 31,38 ha (przybliżona)
Linia brzegowa: 2,36 km (przybliżona)
Lokalizacja:kujawsko-pomorskie, tucholski
Wschód słońca: 07:29 Zachód słońca: 17:36

Inne akweny tego dzierżawcy