Trześniówka

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki Trześniówka - nr 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Trześniówka od jej źródeł do ujścia do rzeki Wisła wraz z wodami dopływów na tym odcinku i wodami naturalnych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka.
RZGW: Rzeszów
Gospodarz wody: PZW Tarnobrzeg
Okres dzierżawy : 01.01.2005 r. - 31.12.2019 r.
Długość: 41,6 km (przybliżona)
Lokalizacja:podkarpackie, tarnobrzeski
Wschód słońca: 07:18 Zachód słońca: 15:31

Inne akweny tego dzierżawcy