Trzebośnica

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki San - nr 9
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki San na odcinku od linii prostej będącej przedłużeniem prawego brzegu uchodzącej do niej rzeki Wisłok do linii prostej będącej przedłużeniem lewego brzegu uchodzącej do niej rzeki Tanew oraz wody dopływów rzeki San na tym odcinku wraz z wodami zbiorników zaporowych: Brzóza Królewska na rzece Tarlaka, Ożanna na rzece Złota i wodami naturalnych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka, z wyłączeniem wód rzeki Wisłok.
RZGW: Rzeszów
Gospodarz wody: PZW Rzeszów
Okres dzierżawy : 01.01.2017 r. - 31.12.2026 r.
Długość: 25,95 km (przybliżona)
Lokalizacja:podkarpackie, rzeszowski
Wschód słońca: 04:19 Zachód słońca: 20:40

Inne akweny tego dzierżawcy