Trzebieżnica

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki Kamienica nr 1 w zlewni rzeki Słupia
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Kamienica od źródeł do jej ujścia do rzeki Słupia oraz wody rzeki Kamionka od 50-ciu metrów poniżej wypływu z jeziora Duże (Borzytuchomskie) do jej ujścia do rzeki Kamienica oraz wody dopływów do tych wód, z wyłączeniem wód jezior: Kamieniczno, Przytarnia (Przydarnia), Orlicko, Tuchomskie
RZGW: Gdańsk
Gospodarz wody: PZW Słupsk
Okres dzierżawy : 01.01.2005 r. - 31.12.2024 r.
Długość: 4,15 km (przybliżona)
Lokalizacja:pomorskie, bytowski
Najbliższe miejscowości: Bytów
Wschód słońca: 06:45 Zachód słońca: 18:37

Inne akweny tego dzierżawcy