Topólno

Obwód rybacki: Obwód rybacki jeziora Niewieścin na cieku Struga Niewieścińska w bezpośredniej zlewni rzeki Wisła
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody:- jezior: Niewieścin, Topólno, Luszkowo I, Luszkowo II oraz wody cieków bez nazwy wypływających z jezior: Topólno i Luszkowo I do ich ujścia do cieku Struga Niewieścińska,- cieku Struga Niewieścińska od wypływu z jeziora Niewieścin do śluzy w wale przeciwpowodziowym doliny Wisły.
RZGW: Gdańsk
Gospodarz wody: PZW Bydgoszcz
Okres dzierżawy : 01.01.1994 r. - 31.10.2023 r.
Powierzchnia: 11,74 ha (przybliżona)
Linia brzegowa: 1,8 km (przybliżona)
Lokalizacja:kujawsko-pomorskie, świecki
Najbliższe miejscowości: Chełmno Świecie Bydgoszcz
Wschód słońca: 06:38 Zachód słońca: 18:38

Inne akweny tego dzierżawcy