Tonka (Dytrych)

Obwód rybacki: Obwód rybacki jeziora Tonka (Dytrych) na cieku Struga Lubomińska w zlewni rzeki Drwęca Warmińska
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Tonka (Dytrych), z wodami jego dopływów i wody 5- cio metrowego odcinka cieku Struga Lubomińska (Strugi Krosno) poniżej wypływu z tego jeziora.
RZGW: Gdańsk
Gospodarz wody: Zakład Rybacki Bogaczewo
Okres dzierżawy : 15.03.1994 r. - 14.03.2023 r.
Powierzchnia: 151,76 ha (przybliżona)
Linia brzegowa: 5,94 km (przybliżona)
Lokalizacja:warmińsko-mazurskie, lidzbarski
Najbliższe miejscowości: Miłakowo Orneta Dobre Miasto Morąg
Wschód słońca: 04:14 Zachód słońca: 20:58

Inne akweny tego dzierżawcy