Terliczka (Jasionka Nowa Wieś)

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki Wisłok - nr 4
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Wisłok od osi podłużnej mostu kolejowego w Rzeszowie do jej ujścia do rzeki San oraz wody dopływów rzeki Wisłok na tym odcinku wraz z wodami zbiornika Jasionka-Nowa Wieś na rzece Czarna i wodami naturalnych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka, z wyłączeniem wód rzeki Mleczka.
RZGW: Rzeszów
Gospodarz wody: PZW Rzeszów
Okres dzierżawy : 01.01.2017 r. - 31.12.2026 r.
Powierzchnia: 2,31 ha (przybliżona)
Linia brzegowa: 0,71 km (przybliżona)
Lokalizacja:podkarpackie, rzeszowski
Wschód słońca: 06:22 Zachód słońca: 18:23

Inne akweny tego dzierżawcy