Teleszyna

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki Warta - Nr 5
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Warta na odcinku od linii prostej przechodzącej przez punkty położone na lewym i prawym brzegu rzeki Warta w odległości 1500 m od osi podłużnej zapory czołowej zbiornika wodnego Jeziorsko do linii prostej prostopadłej do linii prawego brzegu rzeki Warta przechodzącej przez punkt położony na zbiegu linii prawego brzegu rzeki Prosna z linią lewego brzegu rzeki Warta wraz z wodami jej dopływów na tym odcinku oraz stanowiące własność publiczną wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym lub uregulowanym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka albo jego dopływów, w tym zbiornik wodny Stare Miasto na rzece Powa, z wyłączeniem wód starorzecza Niemiec oraz wód dopływów lub ich odcinków, na których ustanowiono odrębne obwody rybackie.
RZGW: Poznań
Gospodarz wody: PZW Konin
Okres dzierżawy : 15.12.2004 r. - 15.12.2025 r.
Długość: 26,97 km (przybliżona)
Lokalizacja:wielkopolskie, turecki
Najbliższe miejscowości: Dąbie Koło Uniejów Turek Dobra
Wschód słońca: 07:28 Zachód słońca: 15:39

Inne akweny tego dzierżawcy