Szwałk Mały

Obwód rybacki: JEZIORA ŁAŹNO W ZLEWNI RZEKI EŁK - NR 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody: a) jeziora Szwałk Wielki, b) jeziora Szwałk Mały, c) jeziora Pilwąg, d) jeziora Łaźno (Haszno), e) jeziora Litygajno, f) jeziora Mazury (Birek), wraz z wodami cieków łączących ww. jeziora, g) rzeki Czarna Struga na całej długości, h) rzeki Łaźna Struga od jeziora Łaźno do połączenia z rzeką Połomska Młynówka, i) rzeki Mazurka od miejscowości Zawady Oleckie do jej ujścia do jeziora Mazury, z wyłączeniem wód rzeki Połomska Młynówka.Obwód znajduje się w gminach: Kowale Oleckie i Świętajno
RZGW: Białystok
Gospodarz wody: Osoba fizyczna
Okres dzierżawy : 01.11.1993 r. - 26.09.2023 r.
Powierzchnia: 68,92 ha (przybliżona)
Linia brzegowa: 4,11 km (przybliżona)
Lokalizacja:warmińsko-mazurskie, olecki
Najbliższe miejscowości: Olecko
Wschód słońca: 07:20 Zachód słońca: 15:17

Inne akweny tego dzierżawcy