Szreniawa nr 2

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki Szreniawa - nr 2
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Szreniawa na odcinku od linii prostej będącej przedłużeniem lewego brzegu uchodzącego do niej potoku Ścieklec do jej ujścia do rzeki Wisła wraz z wodami dopływów na tym odcinku i wodami naturalnych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka.
RZGW: Kraków
Gospodarz wody: PZW Kraków
Okres dzierżawy : 01.01.2020 r. - 31.12.2029 r.
Długość: 31,75 km (przybliżona)
Lokalizacja:małopolskie, proszowicki
Więcej informacji: Wikipedia
Wschód słońca: 07:22 Zachód słońca: 15:38

Inne akweny tego dzierżawcy