Szreniawa nr 1

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki Szreniawa - nr 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Szreniawa na odcinku od jej źródeł do linii prostej będącej przedłużeniem lewego brzegu uchodzącego do niej potoku Ścieklec wraz z wodami dopływów na tym odcinku i wodami naturalnych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka.
RZGW: Kraków
Gospodarz wody: PZW Kraków
Okres dzierżawy : 01.01.2005 r. - 31.12.2019 r.
Długość: 60,8 km (przybliżona)
Lokalizacja:małopolskie, krakowski
Najbliższe miejscowości: Słomniki Miechów Proszowice Skała Kraków
Więcej informacji: Wikipedia
Wschód słońca: 06:32 Zachód słońca: 18:28

Inne akweny tego dzierżawcy