Szprotawica

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki Szprotawa nr 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Szprotawa od jej źródła do linii prostej, prostopadłej do lewego brzegu rzeki Szprotawa, przechodzącej przez punkt położony u zbiegu prawego brzegu rzeki Szprotawa z prawym brzegiem rzeki Szprotawica, wraz z wodami jej dopływów na tym odcinku oraz z wodami zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych, usytuowanych na wodach rzeki Szprotawa i wodach jej dopływów na tym odcinku.
RZGW: Wrocław
Gospodarz wody: PZW Legnica
Okres dzierżawy : 02.01.2015 r. - 02.01.2025 r.
Długość: 22,99 km (przybliżona)
Lokalizacja:dolnośląskie, polkowicki
Wschód słońca: 07:30 Zachód słońca: 15:56

Inne akweny tego dzierżawcy