Szkotówka

Obwód rybacki: RZEKI WKRA - NR 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody: a) rzeki Wkra (Nida) od źródeł do jej ujścia do rzeki Narew, b) rzeki Szkotówka na odcinku od przepustu pod drogą Szkotowo- Rączki do jej ujścia do rzeki Wkra,wraz z wodami ich dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądż okresowym naturalnym dopływie lub odpływie do wód tych cieków, z wyłączeniem rzek: Mławka, Raciążnica i Łydynia.
RZGW: Warszawa
Gospodarz wody: PZW Ciechanów
Okres dzierżawy : 01.01.2005 r. - 31.12.2024 r.
Długość: 23,99 km (przybliżona)
Lokalizacja:warmińsko-mazurskie, nidzicki
Najbliższe miejscowości: Działdowo Nidzica
Wschód słońca: 07:25 Zachód słońca: 17:21

Inne akweny tego dzierżawcy