Szelment Wielki

Obwód rybacki: JEZIORA SZELMENT WIELKI W ZLEWNI RZ. SZELMENTKA - NR 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Szelment Wielki wraz z wodami dopływów jeziora Szelment Wielki i jeziora Leszczewo na odcinku od drogi w miejscowości Leszczewo i z jeziora Udrynek na odcinku od drogi Jeleniewo - Becejły a także odpływu łączącego jezioro Szelment Wielki z jeziorem Szelment Mały (Szelmentka) do drogi Fornetka - Jałowo.Obwód znajduje się w gminach Jeleniewo oraz Szypliszki.
RZGW: Białystok
Gospodarz wody: PZW Białystok
Okres dzierżawy : 01.03.2007 r. - 28.02.2027 r.
Powierzchnia: 356 ha
Linia brzegowa: 19,36 km (przybliżona)
Głębokość maksymalna: 45 m
Lokalizacja:podlaskie, suwalski
Najbliższe miejscowości: Suwałki
Więcej informacji: Wikipedia
Wschód słońca: 06:30 Zachód słońca: 18:04

Inne akweny tego dzierżawcy