Szczuczarz

Obwód rybacki: Obwód rybacki jeziora Szczuczarz na rzece Szczuczna - Nr 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody jezior: 1) Szczuczarz wraz z wodami rzeki Szczuczna na odcinku od jej źródeł do osi podłużnej przepustu na drodze gminnej Szczuczarz - Jagoda, 2) Błękitne (Zamieć) wraz z wodami cieku bez nazwy na odcinku od miejsca wypływu cieku z tego jeziora do osi podłużnej przepustu na drodze lokalnej Szczuczarz - Żelichowo, 3) Krzywe wraz z wodami cieku bez nazwy od miejsca wypływu cieku z tego jeziora do ujścia do cieku bez nazwy wypływającego z jeziora Zamieć - oraz wody dopływów tych jezior albo tych odcinków cieków.
RZGW: Bydgoszcz
Gospodarz wody: Zakład Rybacki Wałcz
Okres dzierżawy : 15.03.1995 r. - 15.03.2025 r.
Powierzchnia: 146,13 ha (przybliżona)
Linia brzegowa: 9,82 km (przybliżona)
Głębokość maksymalna: 17,4 m
Lokalizacja:zachodniopomorskie, wałecki
Więcej informacji: Wikipedia
Wschód słońca: 06:43 Zachód słońca: 18:52

Inne akweny tego dzierżawcy