Świdno

Obwód rybacki: RZEKI PILICA - NR 5
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody: a) rzeki Pilica na odcinku od ujścia rzeki Drzewiczka do osi podłużnej mostu drogowego na trasie E -7 w 45+300 km biegu rzeki Pilica; b) zbiornika Błędów; c) jeziora Świdno; d) jeziora w Białobrzegach,wraz z wodami ich dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym dopływie lub odpływie do wód tych cieków, z wyłączeniem rzeki Drzewiczka.
RZGW: Warszawa
Gospodarz wody: PZW Radom
Okres dzierżawy : 01.01.2005 r. - 31.12.2024 r.
Powierzchnia: 0,80305 ha (przybliżona)
Linia brzegowa: 0,66 km (przybliżona)
Lokalizacja:mazowieckie, grójecki
Wschód słońca: 04:25 Zachód słońca: 20:43

Inne akweny tego dzierżawcy

Szczególne ograniczenia
Autor: Karelj
Okres ochronny: -
Wymiar górny: 70 cm
Wymiar dolny: 40 cm
Limit połowu: 3 szt.