Sudawskie (Sudawskie Północne)

Obwód rybacki: JEZIORA SUDAWSKIE PÓŁNOCNE W ZLEWNI RZEKI SZESZUPA- NR 33
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Sudawskie Północne wraz z wodami dopływów oraz cieku łączącego jezioro z rzeką Wigrą. Obwód znajduje się w gminie Wiżajny.
RZGW: Białystok
Gospodarz wody: Osoba fizyczna
Okres dzierżawy : 01.04.2009 r. - 31.03.2029 r.
Powierzchnia: 2,86 ha (przybliżona)
Linia brzegowa: 0,56 km (przybliżona)
Lokalizacja:podlaskie, suwalski
Najbliższe miejscowości: Suwałki
Wschód słońca: 06:19 Zachód słońca: 18:19

Inne akweny tego dzierżawcy