Stupnica

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki San - nr 6
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki San na odcinku od linii prostej będącej przedłużeniem prawego brzegu uchodzącego do niej potoku Baryczka do linii prostej będącej przedłużeniem prawego brzegu uchodzącej do niej rzeki Stupnica wraz z wodami dopływów na tym odcinku i wodami naturalnych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka.
RZGW: Rzeszów
Gospodarz wody: PZW Przemyśl
Okres dzierżawy : 01.01.2017 r. - 31.12.2026 r.
Długość: 14,03 km (przybliżona)
Lokalizacja:podkarpackie, przemyski
Najbliższe miejscowości: Dynów Pruchnik Sanok
Wschód słońca: 04:21 Zachód słońca: 20:36

Inne akweny tego dzierżawcy