Studzieniczno

Obwód rybacki: Obwód rybacki jeziora Studzieniczno (Kłączno, Ryńskie) na rzece Kłoniecznica nr 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody jezior: Studzieniczno (Kłączno, Ryńskie), Okunie (Okólno) z wodami ich dopływów i wody odcinka rzeki Kłoniecznica do jeziora Małe.
RZGW: Gdańsk
Gospodarz wody: Osoba fizyczna
Okres dzierżawy : 29.04.1995 r. - 29.04.2025 r.
Powierzchnia: 71,26 ha (przybliżona)
Linia brzegowa: 5,46 km (przybliżona)
Lokalizacja:pomorskie, bytowski
Najbliższe miejscowości: Bytów Brusy
Wschód słońca: 04:13 Zachód słońca: 21:27

Inne akweny tego dzierżawcy