Struga Wąbrzeska

Obwód rybacki: Obwód rybacki jeziora Zamkowe na cieku Struga Wąbrzeska
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody jezior: Zamkowe, Frydek, Małe Radowisko, Handlowy Młyn, wody odcinka cieku Struga Wąbrzeska łączącego te jeziora od źródeł do jego ujścia do rzeki Drwęca oraz wody dopływów do tych wód.
RZGW: Gdańsk
Gospodarz wody: PZW Toruń
Okres dzierżawy : 15.11.1993 r. - 14.11.2023 r.
Długość: 34,45 km (przybliżona)
Lokalizacja:kujawsko-pomorskie, wąbrzeski
Wschód słońca: 07:16 Zachód słońca: 17:41

Inne akweny tego dzierżawcy