Struga Czarna (Skępska)

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki Drwęca nr 5
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody: rzeki Drwęca od dolnej krawędzi jazu w Samborowie do jej ujścia do rzeki Wisła, cieku Dopływ z Nielbarka wraz z jeziorem (zbiornikiem) Nielbark, cieku bez nazwy wraz z jeziorem w miejscowości Kominy, dopływu łączącego jezioro Mełno (Mielno) z rzeką Drwęca od 50-ciu metrów poniżej wypływu z tego jeziora, dopływu z jeziora Lądy na odcinku od wypływu z jeziora Lądy do ujścia do rzeki Drwęca, cieku Struga Rychnowska, cieku Bacha (Struga Lubicka) na odcinku od rozwidlenia w miejscowości Grębocin do ujścia do rzekiDrwęca, oraz wody dopływów do tych wód,z wyłączeniem wód: cieku Kałdunek, rzeki Iławka, cieku Struga od 50-ciu metrów poniżej wypływu z jeziora Radomno, rzeki Wel, dopływów do rzeki Drwęcy z jezior: Szramowskie, Sopień, Ostrów, Niskie Brodno, Cielęta (Cielęce), dopływów z jezior Owieczkowo i Czarne do cieku Struga Czarna (Skępska), cieku Sugajnica (Struga Sugajenka), rzeki Brynica, rzeki Skarlanka, rzeki Rypienica, cieku Struga (Struga Wąbrzeska), rzeki Ruziec, cieku Dopływ z jeziora Słupno i cieku Struga Lubianka.
RZGW: Gdańsk
Gospodarz wody: PZW Toruń
Okres dzierżawy : 01.06.2005 r. - 31.05.2025 r.
Długość: 6,43 km (przybliżona)
Lokalizacja:kujawsko-pomorskie, golubsko-dobrzyński
Najbliższe miejscowości: Golub-Dobrzyń Kowalewo Pomorskie Wąbrzeźno
Wschód słońca: 07:38 Zachód słońca: 15:30

Inne akweny tego dzierżawcy