Stoki Kęszyckie (Staw Kęszyca)

Obwód rybacki: Obwód rybacki jeziora Oko Kęszyckie na cieku Struga Wojciechowska - Nr 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody jezior Stoki i Oko Kęszyckie wraz z wodami cieku Struga Wojciechowska od jego źródeł do ujścia do rzeki Obra oraz wody dopływów tych jezior albo tego cieku, z wyłączeniem wód obiektów stawowych położonych na tym cieku.
RZGW: Poznań
Okres dzierżawy : 02.10.2016 r. - 26.10.2026 r.
Powierzchnia: 44,26 ha (przybliżona)
Linia brzegowa: 5,31 km (przybliżona)
Lokalizacja:lubuskie, międzyrzecki
Wschód słońca: 06:52 Zachód słońca: 18:44

Inne akweny tego dzierżawcy