Stoczek

Obwód rybacki: JEZIORA STOCZEK W ZLEWNI RZEKI PISA - NR 19
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Stoczek wraz z wodami cieku łączącego jezioro Stoczek z jeziorem Ublik Mały do drogi Orzysz- Konopki Wielkie. Obwód znajduje się w gminie Orzysz.
RZGW: Warszawa
Gospodarz wody: Osoba fizyczna
Okres dzierżawy : 01.04.2009 r. - 31.03.2039 r.
Powierzchnia: 14,72 ha (przybliżona)
Linia brzegowa: 1,76 km (przybliżona)
Lokalizacja:warmińsko-mazurskie, piski
Najbliższe miejscowości: Orzysz Giżycko
Wschód słońca: 07:23 Zachód słońca: 16:07

Inne akweny tego dzierżawcy