Stawno Łąki (Staw, Stawno Zalew)

Obwód rybacki: Obwód rybacki Jeziora Lubie na rzece Drawa - Nr 4
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody jezior: 1) Lubie wraz z wodami rzeki Drawa na odcinku od linii prostej przechodzącej przez punkty położone na lewym i prawym brzegu tej rzeki 200 m powyżej miejsca wpływu rzeki do tego jeziora do osi podłużnej mostu na drodze gminnej Sienica - Karwice, 2) Wilże (Dzikowo) wraz z wodami cieku Wilżnica na odcinku od miejsca wypływu cieku z tego jeziora do miejsca wpływu cieku do Jeziora Lubie, 3) Jelenie Małe, Jelenie, jezioro bez nazwy i Konotop wraz z wodami cieku bez nazwy na odcinku od miejsca wypływu cieku z jeziora Jelenie Małe do miejsca wpływu cieku do Jeziora Lubie, 4) Linowo wraz z wodami cieku Chudowo - Lubie od jego źródeł do miejsca wpływu cieku do Jeziora Lubie,
RZGW: Bydgoszcz
Okres dzierżawy : 20.04.1995 r. - 20.04.2020 r.
Powierzchnia: 41,62 ha
Linia brzegowa: 3,85 km (przybliżona)
Lokalizacja:zachodniopomorskie, drawski
Wschód słońca: 07:53 Zachód słońca: 15:40

Inne akweny tego dzierżawcy