Staw Strzeszyński II

Obwód rybacki: Obwód rybacki Jeziora Strzeszyńskie na rzece Bogdanka - Nr 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Strzeszyńskie wraz z wodami rzeki Bogdanka na odcinku od jej źródeł do osi podłużnej przepustu na drodze gminnej osiedle Strzeszyn - osiedle Smochowice w miejscowości Poznań oraz wody dopływów tego jeziora albo tego odcinka rzeki, a także stanowiące własność publiczną wody innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym lub uregulowanym dopływie lub odpływie do wód tego jeziora albo tego odcinka rzeki, albo ich dopływów.
RZGW: Poznań
Gospodarz wody: PZW Poznań
Okres dzierżawy : 18.09.2006 r. - 18.09.2021 r.
Powierzchnia: 2,27 ha (przybliżona)
Linia brzegowa: 0,5 km (przybliżona)
Głębokość maksymalna: 6,6 m
Lokalizacja:wielkopolskie, poznański
Więcej informacji: Wikipedia
Wschód słońca: 04:30 Zachód słońca: 21:21

Inne akweny tego dzierżawcy