Inne akweny tego dzierżawcy

Szczególne ograniczenia
Autor: Karelj
Okres ochronny: 01.06 - 30.06
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 23 cm
Limit połowu: 3 sztuki