Stare koryto Słupi

Obwód rybacki: Obwód rybacki zbiornika zaporowego (jeziora) Konradowo na rzece Słupia nr 7
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody:- zbiornika zaporowego (jeziora) Konradowo,- rzeki Słupia od zapory w Młynkach do połączenia starego koryta rzeki Słupia z rzeką Słupia poniżej stopnia Konradowo oraz wody starego oryta rzeki Słupia na tym odcinku, z wyłączeniem wód znajdujących się w granicach rezerwatu przyrody „Dolina Huczka”,- starego koryta rzeki Słupia od zapory w Młynkach do jego ujścia do rzeki Słupia,- dopływu z jeziora Stary Staw od 50-ciu metrów poniżej wypływu z tego jeziora,- dopływu z jeziora Wachowo (Włochów, Wochowo) od 50-ciu metrów poniżej wypływu z tego jeziora, oraz wody dopływów do tych wód,z wyłączeniem wód: cieku Konitopska (Huczek, Dopływ z jeziora Głebokie), cieku Struga Bytowa (Bytówka), rzeki Kamienica oraz wód dopływów z obszaru rezerwatów przyrody „Jeziora Małe i Duże Sitno”, „Mechowiska Czaple” oraz „Źródliskowe Torfowisko”
RZGW: Gdańsk
Gospodarz wody: PZW Słupsk
Okres dzierżawy : 01.08.2005 r. - 31.07.2025 r.
Długość: 2,92 km (przybliżona)
Lokalizacja:pomorskie, słupski
Najbliższe miejscowości: Słupsk Bytów
Wschód słońca: 06:46 Zachód słońca: 18:36

Inne akweny tego dzierżawcy