Soła nr 5

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki Soła - nr 5
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Soła od osi podłużnej korony zapory zbiornika Czaniec do jej ujścia do rzeki Wisła wraz z wodami dopływów na tym odcinku i wodami naturalnych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka.
RZGW: Kraków
Gospodarz wody: PZW Bielsko-Biała
Okres dzierżawy : 01.01.2019 r. - 31.12.2028 r.
Długość: 56,38 km (przybliżona)
Lokalizacja:śląskie, bielski
Wschód słońca: 05:40 Zachód słońca: 17:59

Inne akweny tego dzierżawcy