Soła nr 4

Obwód rybacki: Obwód rybacki zbiornika Czaniec na rzece Soła - nr 4
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Soła na odcinku od osi podłużnej korony zapory zbiornika Porąbka do osi podłużnej korony zapory zbiornika Czaniec wraz z wodami zbiornika zaporowego Czaniec oraz wody dopływów na tym odcinku wraz z wodami naturalnych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka.
RZGW: Kraków
Gospodarz wody: PZW Bielsko-Biała
Okres dzierżawy : 01.01.2019 r. - 31.12.2028 r.
Długość: 3,26 km (przybliżona)
Lokalizacja:śląskie, żywiecki
Najbliższe miejscowości: Kęty Andrychów Bielsko-Biała Wilamowice Żywiec
Wschód słońca: 04:51 Zachód słońca: 20:27

Inne akweny tego dzierżawcy