Sobuczyna

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki Warta - Nr 2
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Warta na odcinku od osi podłużnej mostu na drodze powiatowej Jastrząb - Poraj do osi podłużnej mostu kolejowego w miejscowości Lelity na trasie Zduńska Wola - Herby Nowe wraz z wodami jej dopływów na tym odcinku oraz stanowiące własność publiczną wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym lub uregulowanym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka albo jego dopływów, w tym wody zbiorników wodnych: Widawa na rzece Kamieniczka, Blachownia na rzece Stradomka, Pająk na rzece Konopka, Amerykan, Guców i Julianka na rzece Wiercica oraz Zakrzówek Szlachecki na cieku Struga Jankowicka, z wyłączeniem wód: 1) rzeki Liswarta, na których ustanowiono odrębny obwód rybacki;2) rzeki Wiercica na odcinkach od osi podłużnej przepustu drogowego powyżej miejsca wpływu rzeki do obiektu hodowli pstrągów do osi podłużnej zapory zbiornika wodnego Zielony oraz od linii górnego ogrodzenia do linii dolnego ogrodzenia Zespołu Szkół Rolniczych w Złotym Potoku;3) zbiornika wodnego Irydion na rzece Wiercica;4) zbiornika wodnego Burkieta na rzece Kamieniczka.
RZGW: Poznań
Gospodarz wody: PZW Częstochowa
Okres dzierżawy : 15.12.2004 r. - 15.12.2024 r.
Długość: 6,39 km (przybliżona)
Lokalizacja:śląskie, częstochowski
Wschód słońca: 04:29 Zachód słońca: 20:57

Inne akweny tego dzierżawcy