Sobina

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki Wda nr 11
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody: rzeki Wda od mostu drogowego w miejscowości Błędno na trasie Łuby-Łoboda do jej ujścia do rzeki Wisłaoraz wody zbiorników zaporowych: Żur, Gródek, Kozłowo, cieku Dopływ z Gruczna (Kanał Główny) na odcinku od połączenia z ciekiem Dopływ spod Gawrońca do jego ujścia do rzeki Wda,oraz wody dopływów do tych wód,z wyłączeniem wód: cieku Prusina, cieku Ryszka, cieku Wyrwa oraz wód dopływów z jezior: Czerno, Sierosławek, Stelchno a także wód znajdujących się w granicach rezerwatu przyrody Rezerwat Miedzno (w tym jezioro Miedzno);
RZGW: Gdańsk
Gospodarz wody: PZW Bydgoszcz
Okres dzierżawy : 01.06.2005 r. - 31.05.2025 r.
Długość: 22,1 km (przybliżona)
Lokalizacja:kujawsko-pomorskie, świecki
Najbliższe miejscowości: Skórcz Świecie
Wschód słońca: 05:37 Zachód słońca: 18:07

Inne akweny tego dzierżawcy