Smolnica

Obwód rybacki: Obwód rybacki zbiornika wodnego Stołuńsko na rzece Stołunia - Nr 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody zbiornika wodnego Stołuńsko wraz z wodami rzeki Stołunia od jej źródeł do ujścia do rzeki Łobżonka oraz wody dopływów tego zbiornika albo tej rzeki.
RZGW: Bydgoszcz
Okres dzierżawy : 01.11.2007 r. - 01.11.2027 r.
Długość: 3,5 km (przybliżona)
Lokalizacja:wielkopolskie, złotowski
Wschód słońca: 05:32 Zachód słońca: 20:06

Inne akweny tego dzierżawcy