Słonowo

Obwód rybacki: Obwód rybacki jeziora Słonowo na cieku bez nazwy w zlewni cieku Mierzęcka Struga - Nr 1
Opis obwodu: Obwód obejmuje wody jeziora Słonowo wraz z wodami cieku bez nazwy od miejsca wypływu cieku z tego jeziora do ujścia do cieku Mierzęcka Struga oraz wody dopływów tego jeziora albo tego cieku.
RZGW: Poznań
Gospodarz wody: Osoba fizyczna
Okres dzierżawy : 11.08.2014 r. - 11.08.2024 r.
Powierzchnia: 17,31 ha (przybliżona)
Linia brzegowa: 1,72 km (przybliżona)
Lokalizacja:lubuskie, strzelecko-drezdenecki
Wschód słońca: 04:51 Zachód słońca: 20:54