Ślepak (Slepak)

Obwód rybacki: JEZIORA ŚLEPAK W ZLEWNI RZEKI BLUDZIA - NR 2
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Ślepak wraz z wodami cieku łączącego jezioroŚlepak z jeziorem Czostków. Obwód znajduje się się w gminie Filipów w miejscowości Czostków.
RZGW: Białystok
Gospodarz wody: Osoba fizyczna
Okres dzierżawy : 01.11.1993 r. - 01.11.2023 r.
Powierzchnia: 8,08 ha (przybliżona)
Linia brzegowa: 1,07 km (przybliżona)
Lokalizacja:podlaskie, suwalski
Najbliższe miejscowości: Olecko
Wschód słońca: 05:58 Zachód słońca: 19:08