Skrzynki Małe

Obwód rybacki: Obwód rybacki Jeziora Bnińskie na rzece Głuszynka - Nr 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody jezior: Raczyńskie, Łękno, Jeziory Małe, Jeziory Wielkie, Bnińskie, Kórnickie, Skrzynki Duże i Skrzynki Małe wraz z wodami rzeki Głuszynka na odcinku od jej źródeł do osi podłużnej przepustu na drodze gminnej Skrzynki - Borówiec oraz wody dopływów tych jezior albo tego odcinka rzeki, a także stanowiące własność publiczną wody innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym lub uregulowanym dopływie lub odpływie do wód tych jezior albo tego odcinka rzeki, albo ich dopływów.
RZGW: Poznań
Okres dzierżawy : 23.05.2000 r. - 23.05.2030 r.
Powierzchnia: 14,77 ha (przybliżona)
Linia brzegowa: 1,45 km (przybliżona)
Lokalizacja:wielkopolskie, poznański
Wschód słońca: 05:25 Zachód słońca: 20:29

Kup zezwolenie
Jedno łowisko (Z brzegu)
jednodniowe
20 zł
trzydniowe
35 zł
tygodniowe
50 zł
dwutygodniowe
75 zł
Jedno łowisko (Spinning z brzegu)
jednodniowe
30 zł
trzydniowe
60 zł
tygodniowe
90 zł
dwutygodniowe
120 zł

Inne akweny tego dzierżawcy