Skrzynki Małe

Obwód rybacki: Obwód rybacki jeziora Karpno na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Wda
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody jezior: Karpno, Skrzynki Małe z wodami ich dopływów, wody łączących je cieków oraz wody cieku wypływającego z jeziora Karpno do jego ujścia do rzeki Wda, z wyłączeniem wód dopływów z jezior: Księże, Skrzynki Duże.
RZGW: Gdańsk
Gospodarz wody: Osoba fizyczna
Okres dzierżawy : 30.09.1994 r. - 30.09.2024 r.
Powierzchnia: 4,8 ha (przybliżona)
Linia brzegowa: 0,73 km (przybliżona)
Lokalizacja:pomorskie, kościerski
Najbliższe miejscowości: Kościerzyna
Wschód słońca: 07:17 Zachód słońca: 17:51

Inne akweny tego dzierżawcy